Organisatie

Om de allerleukste week van het jaar voor de deelnemers (de KVW-kinderen) te kunnen organiseren zijn voor KinderVakantieWerk Horst de volgende groepen vrijwilligers onmisbaar: het bestuur, de leiding, de hulpouders en diverse andere helpers.

Bestuur

De gehele organisatie wordt door het bestuur gedragen. Het verzorgen van de PR, het werven van leiding, hulpouders en andere helpers, het bedenken, voorbereiden en uitvoeren van de activiteitenweek en de financiële afwikkelingen zijn de belangrijkste taken van het bestuur. Bekijk ook de pagina voor het bestuur waar alle bestuursleden van KVW Horst en hun taken zijn opgesomd.

Hulpouders

De hulpouders worden onder andere als spelleid(st)er ingezet bij spellen of posten. Maar de hulpouders en andere helpers zijn ook hard nodig bij het opbouwen en afbreken van het terrein en het meehelpen achter de schermen. De hulpouders ontvangen korte tijd vóór de KVW-week instructies, van wat van hen wordt verwacht en wat zij kunnen verwachten in deze week. Bekijk ook de pagina voor de hulpouders.
Als u graag één of meerdere dagen mee wilt helpen bij het opbouwen en/of afbreken van het KVW-terrein en/of het begeleiden van een spel en/of helpen bij andere werkzaamheden kan dat door u op te geven via dit formulier.

Leiding

Tijdens de KVW-week worden de kinderen toegewezen aan één of meerdere leiders/leidsters, welke de kinderen de hele week onder hun hoede houden. De leiding wordt samengesteld uit een aantal vrijwilligers, die zich voor de KVW-week belangeloos aanmelden. Er wordt gestreefd naar een minimumleeftijd van 16 jaar voor een leidster/leider. Mocht een enkele 15-jarige zich melden, dan wordt deze toegevoegd aan oudere leiding. De leiding ontvangt verder korte tijd vóór de KVW-week instructies, van wat van hen wordt verwacht en wat zij kunnen verwachten in deze week. Bekijk ook de pagina voor de leiding.
Mocht jij na het lezen van dit stukje zin hebben een groepje kinderen in de KVW-week te begeleiden dan kan dat door je aan te melden via het volgende formulier.

Deelnemers

Alleen die kinderen die tijdens de kaartverkoop in groep 3, 4, 5, 6 of 7 van de basisschool zitten en in Horst, America, Meterik of Hegelsom wonen kunnen aan de KVW-week deelnemen en het maximale aantal KVW-kinderen is 200.