Kaartverkoop

Hier enkele hele belangrijke zaken over de allerleukste week van het jaar, de KVW-week!

INFORMATIE

23 mei 2024

Tijden
* 19:00u / 19:45u – reguliere deelnemerskaarten
* 20:00u / 20:30u – gereserveerde deelnemerskaarten voor hulpouders

Prijzen
* € 37,50 voor hele KVW-week (8 t/m 12 juli 2024) – max. 4 kaarten per persoon.

LOCATIE

Liesbeth’s Grand Café
Jacob Merlostraat 1
5961 AA Horst

Reglement en werkwijze kaartverkoop

Doelgroep KVW-week

Aan de KVW-week kunnen alleen kinderen deelnemen die aan de volgende 2 voorwaarden voldoen:
1) het kind zit in basisschoolgroep 3 t/m 7;
2) het kind woont in Horst, America, Meterik of Hegelsom (of indien de KVW-week niet is uitverkocht uit een andere dorp).

 

Deelnemerskaarten

  • Alleen ouders c.q. verzorgers kunnen voor enkel hun eigen kind(eren) een deelnemerskaart kopen, zij dienen namelijk hun toestemming aan KVW Horst te geven om de persoonsgegevens van hun kind(eren) te mogen verwerken (conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming wet).
  • Voor de kinderen van de zogenaamde hulpouders worden deelnemerskaarten gereserveerd.
  • Er zijn 200 deelnemerskaarten dus er kunnen maximaal 200 kinderen aan de KVW-week deelnemen.

 

Bonnetjes

Vanaf 18:30 uur worden er genummerde bonnetjes aan de ouders c.q. verzorgers uitgedeeld, één bonnetje per eigen kind dat aan de KVW-week wil deelnemen. De ouders c.q. verzorgers die hun benodigde bonnetjes hebben ontvangen, kunnen rustig in de zaal (‘Beej Stroucx’) wachten totdat de kaartverkoop begint. Als de 200 bonnetjes zijn vergeven wordt er een wachtlijst opgesteld.

 

Aanmeldingsformulier

Om stipt 19:00 uur start de kaartverkoop. De nummers van de bonnetjes worden omgeroepen en de ouders c.q. verzorgers ontvangen per eigen kind dat aan de KVW-week wilt deelnemen een aanmeldingsformulier (elk bonnetje wordt geruild voor een aanmeldingsformulier). De ouders c.q. verzorgers dienen per eigen kind een aanmeldingsformulier in te vullen met de gevraagde persoonsgegevens van het kind (naam, adres, plaats, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum en groep) en te ondertekenen! Door ondertekening van het aanmeldingsformulier geeft de ouder/verzorger KVW Horst toestemming om de persoonsgegevens van het kind te verwerken en foto’s waarop het kind staat afgebeeld te publiceren.

 

Betaling

Bij de kassa worden de aanmeldingsformulieren ingenomen. Na betaling, via een QR code of contant, ontvangen de ouders c.q. verzorgers de gekochte deelnemerskaart(en) en per deelnemerskaart een programmaboekje.