KVW Week

Hier enkele hele belangrijke zaken over de allerleukste week van het jaar, de KVW-week!
Thema: Kuifje en Petje ontmoeten…

Datum: Maandag 25 juli t/m vrijdag 29 juli 2022

Locatie: Parkeerterrein Dendron CollegeKVW-MAANDAGKVW-DINSDAGKVW-WOENSDAGKVW-OVERNACHTINGKVW-DONDERDAG


KVW-VRIJDAG


Belangrijke weetjes

Hier zijn een aantal belangrijke weetjes voor zowel de KVW-kinderen als de ouders c.q. verzorgers genoteerd. Lees deze aandachtig door!!!

Deelnemerskaart

Bij de deelnemerskaart heb je ook dit programmaboekje gekregen. In dit boekje is niet alleen het programma van de KVW-week maar zijn ook de belangrijke weetjes en het KVW-lied opgenomen. Tevens kun je er je herinneringen aan de KVW-week in schrijven. Om deel te kunnen nemen aan KVW 2018 heb je op de kaartverkoop een deelnemerskaart gekocht. Vul deze kaart volledig in en plak (of teken) er een pasfoto van jezelf op. Zorg er voor dat je elke KVW-dag je deelnemerskaart meeneemt naar KVW, zodat de leiding deze kan controleren.

Programmaboekje

Bij de deelnemerskaart heb je ook een programmaboekje gekregen. In dit boekje is het programma van de KVW-week opgenomen. Maar je kunt er bovendien je herinneringen aan de KVW-week in schrijven.

Eten en drinken

Zorg dat je tijdens de hele KVW-week zeker genoeg eten en drinken meeneemt. Voor KVW-vrijdag is een klein lunchpakketje voldoende. Bij heet weer zullen wij extra drinken en/of ijs uitdelen.

Kleding

Trek in de KVW-week nooit je beste kleren aan, omdat die wel eens een beetje vies kunnen worden. Verder is het raadzaam regenkleding mee te nemen als het slecht weer dreigt te worden.

Herkenbaarheid

Het bestuur van KVW Horst is te herkennen aan het groene KVW poloshirt. De leiding zal een geel T-shirt aan hebben.

Bereikbaarheid

Alleen voor noodgevallen en dringende vragen is KVW Horst tijdens de KVW-week te bereiken en wel op het volgende telefoonnummer: 06-18202589.

Locatie en tijden

KVW 2018 zal op KVW-maandag gestart worden in de ‘zitkuil’ van het Dendron College (Gebr. v. Doornelaan 124). Daarna wordt elke KVW-dag geopend en afgesloten in de grote tent op het KVW-terrein (het parkeerterrein van het Dendron College). Omdat niet op iedere KVW-dag dezelfde tijden worden gehanteerd volgt hier een overzicht:

KVW-maandag, -dinsdag en -woensdag:
KVW-overnachting:
KVW-donderdag:
KVW-vrijdag:
09:30 – 16:00 uur
16:00 – 09:30 uur
09:30 – 16:00 uur
12:30 – 19:30 uur

Ziekten en medicijnen

Geef bij de EHBO-post (langs de Mertens-tent) en aan de leiding door welke ziekte(n) en/of medicijn(en) jouw kind heeft. Het is beter dit van te voren te weten dan er tijdens KVW achter te komen, dit is elk jaar nog steeds het geval. Niemand hoeft zich er voor te schamen!

Vragen en opmerkingen

Bij vragen, opmerkingen of suggesties betreffende KVW Horst kunt u zich uiteraard tot het bestuur van KVW Horst wenden.