KaartverkoopINFORMATIE (o.v.b.)

Maandag 23 mei 2022

Tijden
* 19:00-19:45   reguliere deelnemerskaarten
* 20:00-20:30 gereserveerde deelnemerskaarten

Prijzen
* € 35,- voor hele KVW-week (25 t/m 29 juli 2022)
* €   8,- over de overnachting (27/28 juli 2022)
LOCATIE (o.v.b.)

Bierlokaal Smaek
Wilhelminaplein 9
5961 ES Horst


ROUTEBESCHIJVINGReglement en werkwijze kaartverkoop

 • Doelgroep KVW-week
  Aan de KVW-week kunnen alleen kinderen deelnemen die aan de volgende 2 voorwaarden voldoen:
  1) het kind zit in basisschoolgroep 3 t/m 7;
  2) het kind woont in Horst, America, Meterik of Hegelsom
  (of indien de KVW-week niet is uitverkocht uit een andere dorp).
 • Deelnemerskaarten
  Alleen ouders c.q. verzorgers kunnen voor enkel hun eigen kind(eren) een deelnemerskaart kopen, zij dienen namelijk hun toestemming aan KVW Horst te geven om de persoonsgegevens van hun kind(eren) te mogen verwerken (conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming wet).
  – Voor de kinderen van de zogenaamde hulpouders worden deelnemerskaarten gereserveerd.
  – Er zijn 200 deelnemerskaarten dus er kunnen maximaal 200 kinderen aan de KVW-week deelnemen.
 • Bonnetjes
  Vanaf 18:15 uur worden er genummerde bonnetjes aan de ouders c.q. verzorgers uitgedeeld, één bonnetje per eigen kind dat aan de KVW-week wil deelnemen. De ouders c.q. verzorgers die hun benodigde bonnetjes hebben ontvangen, kunnen rustig op het terras wachten totdat de kaartverkoop begint. Als de 200 bonnetjes zijn vergeven wordt er een wachtlijst opgesteld.
 • Kaartverkoop
  Om stipt 19:00 uur start de kaartverkoop. De nummers van de bonnetjes worden omgeroepen en de ouders c.q. verzorgers ontvangen per eigen kind dat aan de KVW-week wilt deelnemen een aanmeldingsformulier (elk bonnetje wordt geruild voor een aanmeldingsformulier).
 • Aanmeldingsformulier
  De ouders c.q. verzorgers dienen per eigen kind een aanmeldingsformulier in te vullen met de gevraagde persoonsgegevens van het kind (naam, adres, plaats, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum en groep) en te ondertekenen! Door ondertekening van het aanmeldingsformulier geeft de ouder/verzorger KVW Horst toestemming om de persoonsgegevens van het kind te verwerken en foto’s waarop het kind staat afgebeeld te publiceren.
 • Betaling
  Bij de kassa worden de aanmeldingsformulieren ingenomen. Vervolgens wordt er per aanmeldingsformulier gevraagd of het kind blijft overnachten (tot het maximum van 75 is bereikt). In het geval dat het kind blijft slapen wordt er op zowel het aanmeldingsformulier als de deelnemerskaart van dat kind een stempel gezet. Na betaling, enkel in contanten, ontvangen de ouders c.q. verzorgers de gekochte deelnemerskaart(en) en per deelnemerskaart een programmaboekje.